31 Min y Ddol, Vounog Hill, Penyffordd

  • Shared Equity

Tŷ Teras 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.08.20 at 23:45

Tŷ Teras 3 Llofft ar gael drwy Gŵp Cynefin ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r tŷ yn cynnwys ystafell fyw yn arwain at ystafell fwyta / cegin. Mae tair ystafell wely wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf wrth ochr ystafell ymolchi deuluol. Gwres canolog nwy, ffenestri gwydr dwbl UpVC a drysau cyfansawdd.

Pris Fforddiadwy 70% am £122,500 - Angen blaendal 5%

Daliadaeth yr eiddo yw Prydlesol gyda Tâl Gwasanaeth o £182.50 y flwyddyn.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 28/07/2020 - 25/08/2020

bod wedi byw neu weithio am 5 mlynedd yn barhaus, yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo fforddiadwy yn ardal Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd, neu fod â chysylltiad lleol cryf â'r gymuned, ar ffurf cael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, taid neu nain neu ŵyr neu wyres sy'n preswylio yn y ward ac sydd wedi preswylio yno am o leiaf bum mlynedd di

Ar ôl 4 wythnos

Blaenoriaeth 2:- 26/08/2020 - 23/09/2020

yn yr adran 106 dylai'r meini prawf preswylio gael eu hagor i gymunedau cyfagos Cymuned yr Hob, Coed-llai, Dwyrain Bistre Bwcle, Pentrobin Bwcle, Ewlo, Penarlâg, De Brychdyn a Kinnerton Uchaf, meini prawf cymhwyso fel y nodir uchod.

Ar ôl 4 wythnos arall

Blaenoriaeth 3: 24/09/2020 - 20/10/2020

Os nad oes unrhyw berson yn gymwys ym mlaenoriaeth 1 neu 2, mae'r meini prawf cymhwyso yn agor allan i Sir y Fflint gyfan, ac mae'r meini prawf cymhwyso fel uchod

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0EB
  • Cod Post: CH4 0EB
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£175,000 £122,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English