31 Dol Isaf, Wrexham

Fflat 2 lofft uwchben garej gyda drws ffrynt ei hun

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 11.07.20 at 12:00

Fflat 2 lofft uwchben garej gyda drws ffrynt ei hun ar gael ar y cynllun rhent canolraddol drwy Grwp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw/ cegin, 2 Llofft ac ymolchfa. The property comprises of open plan living room/kitchen, 2 bedroom, and bathroom. Gwres canolog nwy, Ffenestri dwbl UPVC gyda un Ardal parcio, garej ac ardal parcio ymwelwyr wedi ei neilltuo Drysau patio gyda balcony Juliette, rheiddiadur, pwynt teledu. Cegin gyda ystod o unedau. Nwyddau integredig: popty, hob, rhewgell/oergell, a periant golchi llestri ac Swît tri darn yn cynnwys bath gyda cawod, toiled a basn ymolchi.

Rhent Misol £519.71

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio neu gyda teulu agos yn ardal cymuned Brynffynnon am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.
Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Brynffynon yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymedau Esclusham, offa, Grosvenor, New Brighton a Coedpoeth, cyn agor allan ward tref Wrecsam ag yna i Sir Wrecsam.

Barod i'w osod: Gorffennaf 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Wrexham LL11 3DX, UK
  • Cod Post: LL11 3DX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£519.71 £519.71

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English