3 x Tŷ Math Abersoch, Ffordd Aberkinsey, Rhyl

  • Rent To Own

3 x Tŷ Arwahan 4 Llofft 6 Person Math Abersoch

  • 4 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.20 at 12:00

Tŷ ar ben ei hun 4 Lofft 6 Person ar y cynllun Rhentu I Brynu drwy Clwyd Alyn.

Mae'r eiddo yn cynnwys pedair ystafell wely gydag un garej, Mae gan yr eiddo ystafell fwyta cegin cynllun agored, ystafell amlbwrpas, ystafell gotiau i lawr y grisiau, en-suite i feistroli ystafell wely. Drysau patio i'r ardd gefn gaeedig a gyrru gyda pharcio ar gyfer dau gerbyd

Rent Misol: £850 a Thâl Gwasanaeth £10.81

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm y cartref dros £39,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Barod i'w osod: Tachwedd 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 4FR, UK
  • Cod Post: LL18 4FR
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£209,123 £860.81 6 wythnos o rent fel blaendal ac un mis o rent ymlaen llaw

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English