Cyfryngau Cymdeithasol

3 Tan y Coed, Prestatyn

  • Shared Ownership

Tŷ Canol Teras 2 Ystafell Wely

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 50% ar gael

£52,500 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £258.79 a Thâl Gwasanaeth o £1.51 y mis.

Mae’n dy bâr gyda thair ystafell wely, lolfa a Chegin. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r cefn.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Tan Y-Coed, Prestatyn LL19 8YP, UK
  • Cod Post: LL19 8YP
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English