Cyfryngau Cymdeithasol

3 Parc Tyddyn Bach, Caegybi, LL65 1NQ

Tŷ Par 3 Llofft

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.03.19

Mae'r eiddo yn dŷ pâr 3 ystafell wely sy'n cynnwys mynedfa gyda chyntedd, ystafell fyw, cegin, gyda 3 ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu gyda gerddi i'r cefn. Man parcio i’r blaen yr eiddo. Mae'r eiddo yn elwa o wres canolog nwy, gwydr dwbl UPVC a charpedi drwy’r eiddo.

Rhent Misol - £499.11 a Tâl Gwasanaeth £30.89 a Gwiriad Credyd Cyfeirnod Landlord o £50 i bob person.

Mae preswyliaeth leol yn berthnasol, gweler lawrlwythiadau eiddo.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Yn barod i'w osod: Mawrth 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Holyhead LL65 1NQ, UK
  • Cod Post: LL65 1NQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£530.00 £535.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English