3 Foxfield, Northop

  • Shared Equity

Tŷ Canol Teras 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Canol Teras 2 Lofft ar gael ar y Cynllun Ecwiti a Rennir 70%

Pris fforddiadwy ar £120,750

Angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd, cegin, lolfa/toiled i lawr y grisiau, 2 ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi. Cynnal a chadw isel yn yr ardd flaen ar cefn. Man Parcio.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1:14/08/2020-08/10/2020 a) bod wedi byw neu weithio yng Nghymuned Llaneurgain yn barhaus ers 3 blynedd, neu fod â chysylltiad lleol cryf â'r gymuned fel rhiant, brawd, chwaer, plentyn, taid neu nain neu ŵyr neu wyres sy'n byw yn y gymuned ac sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf dair blynedd ddi-dor. Wedi hynny, rhoddir blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 2:09/10/2020-05/11/2020 b) fel uchod ond gan agor allan i gymunedau cyfagos Pentre Catheral, Mynydd Bwcle, Oakenholt y Fflint, Trelawny y Fflint (yn ymgorffori Mynydd y Fflint), New Brighton (yn ymgorffori Sychdyn a rhan o Alltami, Allami yw o fewn Cyngor Tref Bwcle), Cymuned Helygain (sy'n ymgorffori Rhosesmor), a dwyrain yr Wyddgrug

Blaenoriaeth 3-06/11/2020-03/12/2020 Pe na bai unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi, cymwysterau fel y nodir yn a), a b) bod y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Cyfnod o dair blynedd, yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4-04/12/2020-01/01/2021 Os na chaiff unrhyw brynwr arfaethedig ei nodi o a), b) c), bod y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i holl Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac y bydd y cyfnod cymhwyso yn cael ei ostwng ymhellach i 12 mis.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 6GQ
  • Cod Post: CH7 6GQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£170,000 £119,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English