3 Clydesdale Road, Drury

  • Shared Equity

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pâr 3 llofft ar werth trwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo'n cynnwys; Cyntedd gyda grisiau i'r llawr cyntaf, lolfa, cegin/diner mawr gyda lle ar gyfer offer ac ystafell gotiau/wc. I'r llawr cyntaf mae tair ystafell wely, dwy ohonynt yn ddwbl ac yn ystafell ymolchi deuluol. Y tu allan mae gardd lawnt i'r ffrynt, tramwyfa i'r ochr gyda pharcio ar gyfer dau gar ac i'r cefn gardd cynnal a chadw isel gyda phatio palmantog, lawnt artiffisial a sied bren gyda bar/ardal bbq dan orchudd.

Pris fforddiadwy 70% ar £ 130,000

Angen blaendal o 5%

Deliaeth yr eiddo yw Llesdaliad gyd Rhent Tir o £ 14.42 y mis

Gweler isod am Feini Prawf Preswyliaeth Lleol

Blaenoriaeth 1:- 08/01/2021 - 05/03/2021
Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref Bwcle am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion.

Mae cymuned Bwcle yn cynnwys wardiau Buckley Bistre West, Buckley Bistre East Buckley Mountain and Buckley Pentrobin.

Priority 2 :- 06/03/2021 - 03/04/2021
Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Northop, Northop Hall, Ewloe, Pen y ffordd,, Leeswood, Argoed and, New Brighton

Blaenoriaeth 3: 04/04/2021 - 30/04/2021
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4: 30/04/2021
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Fflint gyfan, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 3EX
  • Cod Post: CH7 3EX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,000 £130,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English