Cyfryngau Cymdeithasol

28a Cilfach Crwys, Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd

Wedi ei osod ar gytundeb

Fflat 2 Lofft ar gael i'w rentu ar ol y 05/05/19

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 12.04.19

Fflat newydd 2 lofft wedi ei leoli ar safle deiniadol Goetre Uchaf, Bangor.

Mae pob fflat gyda drws ffrynt a mynedfa eu hunain. Mae’r eiddo yn cynnwys 2 lofft dwbwl ac ystafell ymolchi teulu, man byw cynllun agored gyda chegin, ystafell fwyta a lolfa.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QA
  • Cod Post: LL57 2QA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£475 rhent misol £475 blaendal

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English