28 Cilfach Crwys, Penrhosgarnedd, Bangor

Ail-osod

Fflat 2 lofft, 3 person, llawr cyntaf ar gael i'w rentu drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy.

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Cyfle gwych i rentu fflat 2 lofft, llawr cyntaf gyda mynedfa ei hun a dau lecyn parcio mewn ardal boblogaidd ger yr ysbyty.

Mae'r fflat wedi ei garpedu ac mae llawr feinyl yn y gegin a'r ystafell ymolchi. Yn yr ystafell ymolchi mae bath gyda cawod trydan.

Dim nwyddau gwyn wedi eu cynnwys.

1 x anifail anwes

Dim ysmygwyr

Band C treth cyngor - £1619.47 y flwyddyn.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ennill incwm cartref o £19,000+ er mwyn ymgeisio.

Barod canol Hydref 2020.

Cytundeb tenantiaeth fyrddaliol sicr 6 mis.

Tal gwasanaeth - £15.10, wedi ei gynnwys yn y rhent.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL57 2QA
  • Cod Post: LL57 2QA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£475.00 £475.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English