Cyfryngau Cymdeithasol

26 Ffordd Elisabeth, Llandudno,

Eiddo 2 Lofft 4 Person ar Rhent

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo ar gael i'w rhentu o dan y cynllun Rhent Canolraddol yn Ffordd Elisabeth, Llanduno.

Rhent Misol £460 ac 1 mis o flaendal.

Mae'r eiddo'n cynnwys mynedfa gyda chegin. yn arwain ohono. Ystafell ac ystafell fwyta. Ystafell gotiau lawr grisiau gyda thoiled.

Mae 2 ystafell wely ac mae 1 ystafell ymolchi teulu.

Barod Ionawr 2019

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Cartrefi Conwy ar 0300 1240040 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Bydd ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Ffordd Elisabeth, Llandudno LL30 1LD, UK
  • Cod Post: LL30 1LD
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£460 £460

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English