26 Cysgod y Bryn, Llandrillo yn Rhos

  • Homebuy

Ty Pen Teras 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pen teras â 2 lofft ar gael ar y cynllun Cymorth Prynu.

Tŷ dwy ystafell wely wedi'i leoli mewn man cyfleus sy'n caniatáu mynediad hawdd i'r siopau, yr ysgol a'r promenâd. Mae'r llety'n cynnwys; lolfa, ystafell gotiau, cegin/ystafell fwyta gyda drysau Ffrengig i'r ardd. I'r llawr cyntaf; dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi.

37% pris fforddiadwy £86,940

£150 y flwyddyn ar gyfer Rhent Tir

Deilidaeth yr eiddo yw Prydles, gyda 999 mlynedd brydles o 2008

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Bod wedi byw'n barhaus am 12 mis, neu gael eich cyflogi'n barhaus am 12 mis yn ardal Gymunedol Rhos On Sea, yn union cyn meddiant arfaethedig yr eiddo fforddiadwy, neu fod â chysylltiad lleol cryf â'r Gymuned, trwy gael a priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu wyres sy'n preswylio yn y Gymuned ac sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf 12 mis parhaus.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL28 4EQ
  • Cod Post: LL28 4EQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£138,000 £86,940 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English