Cyfryngau Cymdeithasol

25 Sealand Avenue, Garden City, Deeside

Fflat Llawr Gwaelod 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat 2 ystafell wely 3 person ar gael ar y Cynllun Rhent Canolradd gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn.

Rhent Misol: £520.32 a Thâl Gwasanaeth Misol £25.24

Mae'r eiddo yn cynnwys mynedfa gyda cyntedd, cegin / ystafell fwyta ystafell fyw. Ystafell ymolchi, un ystafell wely dwbl ac un ystafell wely sengl.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Clwyd Alyn Housing ar 0800 183 5757 neu

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Sealand Avenue, Garden City, Deeside CH5 2HL, UK
  • Cod Post: CH5 2HL
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent a Tâl Gwasanaeth Misol £545.56 £130.08

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English