Cyfryngau Cymdeithasol

25 Poplar Court, Penyffordd

  • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft

Wedi werthu ar Amod

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% £125,300

Mae angen blaendal o 5%

Mae'r eiddo'n cynnwys, ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta. Ystafell ymolchi lawr grisiau. Mae tair ystafell wely i fyny'r grisiau, ac ystafell ymolchi teulu. Gardd yn y cefn ar blaen gydag ardal parcio oddi ar y ffordd. Mae'r eiddo'n elwa o wres canolog nwy a gwydr dwbl UPVC trwy gydol.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 17/10/2018 - 12/12/2018
Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu’r cymunedau sy’n ffinio a Yr Hôb, Coed-llai, Bwcle, Penarlag, Brychdyn, Bretton a Kinnerton Uchaf neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 -13/12/2018 - 09/01/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Llanfynydd, Treuddyn, Caergwrle ac Ewlo.

Blaenoriaeth 3 - 10/01/2019 - 06/02/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 - 07/02/2019 - 06/03/2019
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Penyffordd, Chester CH4 0FP, UK
  • Cod Post: CH4 0FP
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£168,000 £117,600 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English