24 Gernant, Hen Golwyn, Bae Colwyn

  • Homebuy

Tŷ Par 3 Llofft

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.20 at 23:45

Tŷ par 3 llofft sydd ar gael ar y cynllun rhan ecwiti 66/33% gyda Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo yn cynnwys lolfa, ystafell cegin fodern sydd wedi'i gosod mewn ystafell fwyta, tair ystafell wely ac ystafelloedd ymolchi modern ar gyfer teuluoedd. Man parci i ddau gar gyda gardd i'r cefn.

Pris Fforddiadwy 70% : £113,850

Daliaeth yr eiddo yw Prydles

Tâl Gwasaneth: £170 y flwyddyn Rhent Tir yn £200 y flwyddyn

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth1 (01/05/2020 - 29/05/2020)
a: preswylydd sydd wedi byw yn Hen Golwyn am gyfnod o 15 mlynedd, gweithiwr allweddol mewn, neu'n dod i mewn i gymryd swydd lawn amser yn Hen Golwyn. b preswylydd sydd wedi byw Hen Golwyn am gyfnod o 10 mlynedd. Person mewn cyflogaeth llawn amser, hirdymor yn Hen Golwyn. Person sydd wedi byw neu weithio yn Hen Golwyn am fwy nag 20 mlynedd, c preswylydd sydd wedi byw yn Hen Golwyn am gyfnod o 5 mlynedd. Person sy'n symud i Hen Golwyn i ofalu am rywun eiddil neu oedrannus agos sy'n byw yn y gymuned. d os na cheir meddiannydd addas fel y nodwyd eisoes, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y fwrdeistref sirol o'r blaen, neu mewn ardal cyngor cymuned wledig gyfagos y tu allan i'r fwrdeistref sirol.

Blaenoriaeth 2 (04/05/2020 - 01/06/2020)
Os nad oes meddiannydd addas i'w weld fel uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i gymunedau cyfagos Bae Colwyn, Llysfaen a Betws yn Rhos.

Blaenoriaeth 3 (02/02/2020 - 30/06/2020)
Os nad oes meddiannydd addas i'w weld fel uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor allan i'r Sir gyfan.

Os na cheir unrhyw feddianwyr addas fel y nodwyd eisoes, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y fwrdeistref sirol o'r blaen, neu mewn ardal cyngor cymuned wledig cyfagos y tu allan i'r fwrdeistref sirol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda tai teg i wneud cais am eiddo a'n nod yw asesu cais i fod ar gofrestr tai teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL29 8UX
  • Cod Post: LL29 8UX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£172,500 £121,450 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English