23,24,25,26,27,28 Felin Dir, Valley, Ynys Mon

6 x Tai pâr 3 llofft 5 berson

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.06.24 at 09:00

6 x Tai pâr 3 llofft 5 berson ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol drwy Clwyd Alyn.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, shower lawr grisiau / toiled (wet room), 2 llofft ddwbl, 1 lloft sengl ac ymolchfa. Carpedi/lloriau wedi'i gynnwys. Gerddi yn y tu blaen a’r cefn, ardal ar gyfer parcio i 2 gar oddi ar y ffordd. Derbyn anifeiliaiad (permissions form will need to be filled in prior to accepting).

Rhent Misol: £810

Tal Gwasanaeth: £0.01 (24/25 whilst a phased handover of scheme)

Blaendal: 1 fis o rhent fel deposit o flaen llaw ac 1 fis o rhent o flaen llaw. CYFANSWM = £1,620

Lleiafswm incwm cartref i gael eich cysidro ar gyfer yr eiddo yma ydy £29,364.40

Meini Prawf Presywlio:

Blaenoriaeth 1: 12 mis cyswllt cyn gwneud cais o byw, gweithio, byw yn flaenorol neu hefo teulu agos yn Fali.

Blaenoriaeth 2: Fel yr uchod, ond agor allan i gymunedau cyfagos.

Blaenoriaeth 3: Fel yr uchod, ond agor allan i Ynys Mon gyfan.

EPC: I'w gadarnhau

Band Treth y Cyngor: I'w gadarnhau

Eiddo yn barod Gorffennaf 2024.

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Felin Dir, Valley LL65 3EH
  • Cod Post: LL65 3EH
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£810.01 £1,620

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English