24 Cysgod y Castell, Cyffordd Llandudno

  • Shared Equity

Tŷ Pâr 2 ystafell wely

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 2 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhannu Ecwiti.

Tŷ pâr dwy ystafell wely sy'n cynnwys cegin/ystafell fwyta fawr, ystafell fyw, dwy ystafell wely fawr, ystafell ymolchi a thoiled i lawr y grisiau. Gwres canolog nwy yn ôl boeler effeithlonrwydd, paneli solar. Gardd gefn, tramwyfa flaen fawr ar gyfer dau gar a ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC. Carpedi ym mhob rhan o gegin teils a lloriau ystafell ymolchi. Gofod llofft. Hose tap Glow worm System wresogi – effeithlonrwydd thermol Synwyryddion mwg a gwres Larwm byrgler Mewn peiriant golchi/sychu Pwynt Shaver mewn ystafell ymolchi. Gardd gefn – glaswellt a phatio a giât ochr i gael mynediad i'r ardd flaen a chefn.

Pris fforddiadwy o 70% ar £122,500

Angen blaendal o 5%

Deiliadaeth yr eiddo yw Lesddaliad gyda 991 o flynyddoedd yn weddill, gyda rhent tir o £75.00 a £216 tâl Gwasanaeth y Flwyddyn

Meini prawf Preswylio'n Lleol

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf Cysylltiad Lleol ar gyfer tai fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i:

Blaenoriaeth 1: 08/01/2021 - 05/02/2021
(i) Preswylydd sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 15 mlynedd, Gweithiwr allweddol mewn cyflogaeth hirdymor amser llawn yng Nghyffordd Llandudno, neu sy'n dod i mewn i ymgymryd â hi (ii) Preswylydd sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 10 mlynedd. Person mewn amser llawn, cyflogaeth hirdymor yng Nghyffordd Llandudno Person sydd wedi byw neu weithio yng Nghyffordd Llandudno o'r blaen ers dros 20 mlynedd, (iii) Preswylydd sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno am gyfnod o 5 mlynedd Person sydd wedi byw yng Nghyffordd Llandudno i ofalu am berthynas agos eiddil neu oedrannus sy'n byw yn y gymuned (iii) Os na ganfyddir meddianwyr addas fel y nodwyd eisoes, ymgeiswyr sydd wedi byw yn y Fwrdeistref Sirol o'r blaen, neu mewn ardal cyngor cymuned gwledig gyfagos y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol.

Blaenoriaeth 2: 06/02/2021 - 06/03/2021
Os na geir meddianwyr addas fel uchod, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor ar 1 i gymunedau cyfagos Deganwy, Marl Conwy a Llanrhos, yna i Fochdre, Llandudno, Craig y Don, yna i Fae Penrhyn ac wedi hynny ar yr 17eg o Fawrth 2014 i'r Sir gyfan.

Blaenoriaeth 3: 07/03/2021 - 02/04/2021
Os na ganfyddir bod meddianwyr addas uchod wedi hynny, byddant yn cael eu hagor i'r Sir gyfan.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL31 9LJ
  • Cod Post: LL31 9LJ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£175,000 £122,500 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English