23 Tan y Coed, Prestatyn

  • Shared Ownership

Eiddo canol teras dwy ystafell wely gyda gardd gefn gaeedig a lle parcio mewn ardal breswyl boblogaidd ym Mhrestatyn. Mae’r eiddo yn rhan o Gynllun Perchenogaeth Cartref Cost Isel Sir Ddibych ac mae felly ar gael ar bris gostyngol a fforddiadwy. Dyma gyfle delfrydol i gamu i’r farchnad dai a phrynu eich cartref eich hun. Eiddo ar gael ar y Cynllun Rhanberchnogaeth gyda Clwyd Alyn.

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.21 at 00:00

Yn fyr mae’r llety’n cynnwys: 2 ystafell wely (1 ddwbl fawr ac 1 sengl). Cegin/Ystafell Fwyta. Ystafell ymolchi a chawod fawr. Toiled i lawr y grisiau. Ystafell haul. Gwydr dwbl uPVC trwy’r eiddo. Gwres canolog nwy. Ports blaen. Carpedi a lloriau trwyddo. Ystafell yn yr ardd gyda thrydan a golau. Gardd gefn gaeedig gyda decin/Astro Turf. Digon o le i barcio (tua 4 car).

100% o’r gyfran lesddaliad ar £80,662.50 (mae hyn yn 64.53% o’r Gwerth Llawn ar y Farchnad o £125,000)

Tal gwasanaeth - £2.05.

Mae angen i ymgeiswyr fod wedi byw/gweithio ym Mhrestatyn am 3 blynedd yn barhaus a bod mewn angen wedi ei brofi am eiddo.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Tan Y-Coed, Prestatyn LL19 8YP, UK
  • Cod Post: LL19 8YP
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£125,000 £80,662.50 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English