23 Queen Elizabeth Court, Fflint

Rhandy 3ydd llawr (rhandy ar ben y to)

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.02.20

Rhandy 3ydd llawr (rhandy ar ben y to) ar gael drwy cynllun Rhent Canolraddol.

Rhent Misol £520.58

Adeilad newydd – 2018 – yng nghanol tref y Fflint.

Fflat gyda chegin / ystafell fyw agored a digon o le. Ni chynhwysir unrhyw nwyddau gwynion.

2 ystafell wely, ystafell ymolchi fawr gyda chawod trydan dros y bath.

Storfa y gellir cerdded i mewn iddi. Gwres canolog nwy a lle parcio.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn yr adeilad. Dim lifft i’r bloc.

System drws cymunol gyda system ‘intercom’.

Nid yw’n addas ar gyfer plant dan 6 oed

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1

Cysylltiad lleol â Fflint e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Oakenholt, Bagillt, Maes Glas, Flint Mountain & Llaneurgain

Blaenoriaeth 3

Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Barod i'w osod Tachwedd 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FG
  • Cod Post: CH6 5FG
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£520.58 £520.58

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English