22 Yale Park, Mold Road, Wrecsam

  • Shared Ownership

Tŷ Teras Dwy Lofft

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.19

Tŷ teras dwy ystafell wely oddi ar y briffordd yn Yale Park. Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 40% ar gael.

Mae’r eiddo yn cynnig ffenestri dwbl, gwres canolog nwy a pharcio oddi ar y stryd. Gardd gymedrol yn y cefn a gardd ffrynt fechan â mynediad at y drws ffrynt.

£51,200 yw’r pris am y gyfran o 40% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £174.71 a Thâl Gwasanaeth o £1.51 y mis.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Yale Park, Wrexham LL11 2AX, UK
  • Cod Post: LL11 2AX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£128,000 £51,200 & £174.71 Monthly Rent Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English