21 Llys Garry Speed, Penarlâg

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 05.07.19

Tŷ Pâr 3 Llofft ar gael gyda Clwyd Alyn ar y cynllun Rhent Canolraddol.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, ystafell gawod, 2 lloft dwbl ac 1 llofft sengl ac ystafell ymolchi.

Rhent wythnosol £116.70 & Tâl Gwasanaeth £1.12

Meini Prawf Preswylio:

Blaenoriaeth 1
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Aston am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.

Blaenoriaeth 2 a)

Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Aston er mwyn rhoi neu dderbyn cymorth i / gan aelod uniongyrchol o deulu (a ddiffinnir fel rhiant neu blentyn) sydd wedi byw yn y gymuned am gyfnod parhaus o 5 mlynedd o leiaf.

Blaenoriaeth 3
Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Aston.

Blaenoriaeth 4
Ymgeiswyr sydd â chynnig cyflogaeth cadarn yng nghymuned Aston, ac na fyddent fel arall yn gallu manteisio ar y cynnig oherwydd diffyg tai fforddiadwy yn yr ardal.

Blaenoriaeth 5
Ymgeiswyr yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf uchod mewn perthynas â'r cymunedau cyfagos, o Ewlo a Higher Shotton.

Priority 6
Ymgeiswyr yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf uchod mewn perthynas â Sir y Fflint yn gyffredinol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Baros i'w osod tua 22 Gorffennaf 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH5 3FE
  • Cod Post: CH5 3FE
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£117.82 I'w gadarnhau

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English