Cyfryngau Cymdeithasol

20 Warren Road, Rhyl

  • Shared Ownership

Tŷ Pen Teras 3 Ystafell Wely

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.12.18

Mae’r eiddo yn rhan o gynllun rhanberchenogaeth ac mae cyfran o 40% ar gael

£43,998 yw’r pris am y gyfran o 40% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £164.78 a Thâl Gwasanaeth o £5.14 y mis.

Mae’n dy pen teras gyda thair ystafell wely, lolfa a Chegin.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Codi'r ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Warren Road, Rhyl LL18 1DP, UK
  • Cod Post: LL18 1DP
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£109,995 £43,998 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English