Cyfryngau Cymdeithasol

20, Parc Tyddyn Bach, Caergybi

Eiddo 2 lofft canol teras ar gael i'w rentu drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol

Ar gael o'r 10/04/2019

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Mae’r eiddo yn dŷ canol teras 2 lofft gyda mynedfa, toiled lawr grisiau, cegin, ystafell fyw ac ystafell ymolchi teulu.

Tu allan mae lle parcio a gardd cefn amgaedig.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Bydd ffi asesiad credyd a geirda landlord o £50.00 yn daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1NQ
  • Cod Post: LL65 1NQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£419.11 rhent misol £30.89 tal gwasanaeth £450.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English