20 Ffordd Dewi, Oakenholt

  • Shared Equity

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar gael

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhannu Ecwiti.

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell wely meistr gydag en-suite, 3 ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol, toiled i lawr grisiau, gardd gefn, caban gardd, 2 fan parcio wedi'u dyrannu, carpedi trwy gydol eiddo a gwres canolog nwy.

Pris Marchnad Agored: £190,000

Pris Fforddiadwy 70% £133,000

Lleiafswm 5% o flaendal (yn dibynnu ar fenthyciwr)

Mae deiliadaeth yr eiddo yn brydlesol gyda 991 o flynyddoedd yn weddill.

Tal Gwasanaeth: £11.23 y mis.

Rhent Tir: £150 y flwyddyn.

Band Treth Cyngor: C

EPC: C (plis gwler atodiad isod)

Please see below for Local Residency Criteria

Blaenoriaeth 1:- 18/09/2023 - 16/10/2023 Bod wedi byw neu weithio am 5 mlynedd yn barhaus, yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, gan roi blaenoriaeth i ymgeiswyr o ward Oakenholt y Fflint, neu gael cysylltiad lleol cryf â'r ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu ŵyr neu wyres sy'n preswylio yn y ward ac sydd wedi preswylio yno am o leiaf bum mlynedd di-dor.

Blaenoriaeth 2:- 17/10/2023 - 14/11/2023 Meini prawf fel uchod yn ymestyn yn gyfan gwbl o Gyngor Tref y Fflint. h.y. wardiau Castell y Fflint, Trelawny y Fflint a Fflint Cwnsyllt

Blaenoriaeth 3:- 15/11/2023 - 10/01/2024 Meini prawf fel uchod, ond yn ymestyn i Sir y Fflint gyfan.

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Flint CH6 5WN, UK
  • Cod Post: CH6 5WN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 £133,000 Minimum 5% (depending on lender)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English