2 Queen Elizabeth Court, Fflint

Fflat Llawr Gwaelod 2 Ystafell Wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat Llawr Gwaelod 2 Ystafell Wely drwy'r cynllun rhent canolraddol

Rhent Misol - £520.58

Adeilad newydd – 2018 – yng nghanol tref y Fflint.

Fflat gyda chegin / ystafell fyw agored a digon o le. Ni chynhwysir unrhyw nwyddau gwynion.

2 ystafell wely, ystafell ymolchi fawr gyda chawod trydan dros y bath.

Storfa y gellir cerdded i mewn iddi.

Cynhwysir rhywfaint o fleindiau a gorchuddion llawr.

Gwres canolog nwy.

Lle parcio, dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn yr adeilad. System drws cymunol gyda system ‘intercom’

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1
Cysylltiad lleol â Fflint e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Oakenholt, Bagillt, Maes Glas, Flint Mountain & Llaneurgain

Blaenoriaeth 3
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Barod i'w osod: Chwefror 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FG
  • Cod Post: CH6 5FG
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£520.58 £520.58

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English