Cyfryngau Cymdeithasol

2 Heathland Close, Buckley

  • Shared Equity

Tŷ 3 Llofft Pen Teras

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo pen teras 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% £125,300

Mae angen blaendal o 5%

Ardal lawnt blaen gyda parcio oddi ar y ffordd. Mae eiddo yn cynnwys cyntedd hir sy'n arwain at y gegin i'r chwith. I'r dde mae toiled, ardal storio o dan grisiau, yna grisiau i'r lolfa. O'r lolfa mae drysau Ffrengig i'r ardd gefn. Ystafell ymolchi'r teulu, un ystafell wely dwbl ac dwy ystafell wely sengl Prif ystafell wely yn arwain i en-suite.

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1 - 22/10/2018 - 16/12/2018

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf Preswylio Lleol sydd wedi byw neu weithio yn ward Bwcle Pentrobin, yn barhaus am y 12 mis diwethaf, neu fod gennych gysylltiad lleol cryf â'r ward, trwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion pwy sy'n byw yn y Ward ac sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf dair blynedd barhaus. Wedi hynny rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Bwcle gyfan, sef wardiau Gorllewin Bistre Bwcle, Dwyrain Bistre Bwcle a Mynydd Bwcle, fel y nodir uchod.

Blaenoriaeth 2 - 17/12/2018 - 13/01/2019

Ymestyn y meini prawf fel uchod i gymunedau cyfagos Llaneurgain, Neuadd Llaneurgain, Ewlo, Penarlâg, Penyffordd, Coed-llai, Argoed a New Brighton.

Blaenoriaeth 3 - 14/01/2019 - 10/02/2019

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o wardiau Bwcle, bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint fel y nodwyd uchod.

Blaenoriaeth 4 - 11/02/2019 - 21/02/2019

Os nad oes ymgeisydd wedi'i nodi o Flaenoriaeth 1,2 a 3, yna bydd yn ymestyn (yn ychwanegol at Sir y Fflint gyfan) i Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam a bydd y cyfnod o ddwy flynedd a grybwyllir yn Blaenoriaeth 3 yn cael ei leihau ymhellach i ddeuddeng misManylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Buckley CH7 3GE, UK
  • Cod Post: CH7 3GE
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£179,000 £125,300 Isafswn 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English