2 Churchfields, Acrefair

Tŷ Par 2 Lofft 4 Person

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Par 2 Lofft 4 Person ar gael ar y cynllun Rhent Canoraddol drwy Grŵp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 llofft, ac ymolchfa.

Rhent Misol i'w gadarnhau oddeutu £490.00

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Acrefair am gyfnod di-dor o 12 mis yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Acrefair yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Trevor, Cefn Mawr, Rhos y Medre, Ruabon, Pen-y-Cae or Froncysyllte cyn agor allan i Sir Wrecsam

Barod i'w osod: Diwedd Awst 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL14 3RX
  • Cod Post: LL14 3RX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Tua - £490.00 Tua £490.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English