2 Aled Terras, Llansannan - I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Homebuy

Tŷ teras 1 ystafell wely

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

  • Conwy
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 19.08.20 at 23:45

Tŷ teras 1 ystafell wely

Mae'r eiddo yn cynnwys 1 ystafell wely gyda lolfa a chegin ar y llawr gwaelod, 1 ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. Gardd ynghefn yr eiddo.

Pris fforddiadwy £65,000

I fod yn gymwys rhaid i chi fod yn brynwr tro cyntaf

Blaenoriaeth 1 - 22/07/2020 - 19/08/2020 Byddwn yn cysidro ceisiadau yn y lle cyntaf (4 wythnos) byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â chysylltiad (byw, gwaith neu deulu) ar ardal Cyngor Cymuned Llansannan.

Blaenoriaeth 2 - 20/07/2020 - 16/09/2020 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i'r Cynghorau Cymuned cyfagos

Blaenoriaeth 3 - 17/09/2020 Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir Conwy

Sylwch: - Mae angen cryn dipyn o waith ar yr eiddo ac mae grant prynwyr tro cyntaf ar gael i gefnogi'r gwaith. (Gweler y ddogfen amgaedig yn amlinellu telerau ac amodau'r grant).

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Tai Teg ar 0345 601 5605 nue info@taiteg.org.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Aled Teras, Llansannan, Denbigh LL16 5HP, UK
  • Cod Post: LL16 5HP
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£65,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English