2 - 4 Stad Cefn Tarw, Valley

  • Rent To Own

3 x Eiddo teras, 2 lofft, 3 person

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.21 at 16:00

3 x eiddo teras 2 lofft ar gael trwy'r cynllun rhent i brynu gan Tai Gogledd Cymru.

Cartref newydd ei adeiladu, yn cynnwys ystafell fyw / cegin cynllun agored ac ystafell gotiau ar y llawr gwaelod. Ar y llawr cyntaf mae dwy ystafell wely - un dwbl ac un sengl ac ystafell ymolchi deuluol.

Mae'n cynnwys gardd yn y cefn a lle parcio ar gyfer dau gar.

Mae hefyd yn cynnwys Gwres Canolog Nwy a ffenestri gwydr dwbl UPVC

Yn derbyn un anifail anwes sy'n bihafio'n dda - ci neu gath.

Rent Misol: £550 a Thâl Gwasanaeth: £2.72


Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac yn ennill dros £24,000 y flwyddyn a pheidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael mynediad at forgais.

  • cewch gyfle i brynu'r cartref rydych chi'n ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref
  • byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau ac yn gallu derbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os o gwbl) yn ystod y cyfnod yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.
  • mae eich cytundeb Rhentu i Brynu - Cymru yn para am hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu'ch cartref ar unrhyw adeg rhwng diwedd yr 2il flwyddyn a diwedd y cytundeb.


Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Tai Gogledd Cymru ar: 01492 572727 neu i gofrestu eich diddordeb bydd gofyn i chi fod ar gofrestr Tai Teg .


Bydd yr eiddo ar gael diwedd Mawrth 2021.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Field Street, Valley, Holyhead, UK
  • Cod Post: LL65 3EG
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£136,000 £550 Rhent 6 wythnos fel blaendal a rhent un mis ymlaen llaw

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English