19 Parc Tyddyn Bach, Caergybi

Eiddo pen teras 2 ystafell wely ar gael drwy'r Cynllun Rhent Canolraddol.

Lluniau i ddilyn.

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 11.10.19

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd, ystafell fyw, cegin, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu.

Tu allan mae gardd gefn amgaeedig ac ardal parcio.

Eiddo'n barod 14/10/2019

Bydd gofyn i ymgeiswyr gofrestru gyda Tai Teg cyn ymgeisio, www.taiteg.org.uk

Plis noder isafswn incwm cartref dylid eu hystyried yw £18,000+

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL65 1NQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£419.11 rhent, £30.89 tal gwasanaeth - £450.00 cyfanswm £450.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English