18 Ffordd Dewi, Oakenholt

  • Shared Equity

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pâr 3 Llofft 3 Llawr ar gael ar y Cynllun Rhannu Ecwiti gyda Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo'n cynnwys prif ystafell wely gan gynnwys en-suite, 3 ystafell wely fawr, 3 ystafell ymolchi, ystafell fwyta fawr yn y gegin, Ystafell Fyw gyda balconi Juliet. 2 le maes parcio preifat, ynghyd ag 1 ystafell ar gyfer ystafell eistedd fach / ystafell gemau o faint da o flaen a gardd gefn gyda gwres canolog nwy.

Pris Fforddiadwy 70% £119,000 gyda Isafswm Blaendal o 5%

Deiliadaeth yr eiddo yw Lesdaliad gyda 994 o flynyddoedd yn weddill.

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio'n Lleol

Blaenoriaeth 1:- O 05/08/2020 - 19/12/2020
Bod wedi byw neu weithio am 5 mlynedd yn barhaus, yn union cyn y bwriad i feddiannu'r eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i ymgeiswyr o Ward Oakenholt y Fflint, neu fod ganddynt gysylltiad lleol cryf â'r Ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, taid neu daid neu wyres sy'n preswylio yno am o leiaf bum mlynedd barhaus.

Blaenoriaeth 2 (Ar ôl 4 wythnos):- 20/12/2020 - 16/01/2021
Roedd y meini prawf fel uchod yn ymestyn Cyngor Tref y Fflint i gyd. h.y. wardiau Castell y Fflint, Trelawny Fflint a Fflint Coleshill

Blaenoriaeth 3 (Ar ôl 4 wythnos):- 17/01/2021 - 14/02/2121
Meini prawf fel uchod, ond yn ymestyn i Sir y Fflint gyfan.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Bydd gofyn i chi lofnodi Tâl Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol sy'n sicrhau'r ecwiti o 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 am baratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5WU
  • Cod Post: CH6 5WU
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£170,000 £119,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English