18 & 20 Fern Close, Connah's Quay

2 x Eiddo Tŷ Pâr 3 Ystafell Wely

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.20

2 x Eiddo Tŷ Pâr 3 Ystafell Wely ar gael i'w rentu

Rhent Misol £600 gyda £600 o Blaendael

Eiddo newydd ei adeiladu sy'n cynnwys lolfa, cegin / ystafell fwyta ac ystafell gotiau ar y llawr gwaelod. Mae yna dair ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol gyda chawod dros y bath. Man parcio oddi ar y ffordd o flaen yr eiddo ac yn y cefn mae gardd gaeedig.

Ni all y landlord ystyried tenantiaid sy'n derbyn budd-daliadau tai na anifeiliaid anwes.

Y BROSES CAIS
Bydd angen i bob ymgeisydd llwyddiannus lenwi ffurflen gais; darparu 2 fath o ddull adnabod a dilyn ein gweithdrefn gwirio credyd. Nid oes unrhyw dâl am hyn. Derbynnir tenantiaid yn amodol ar wiriadau boddhaol ac yn ôl disgresiwn y landlord.

DEPOSIT DALIAD
Bydd angen blaendal daliad (sy'n cyfateb i rent wythnos). Ni ellir ad-dalu'r blaendal daliad hwn os yw'r darpar denant yn tynnu'n ôl o'r eiddo neu os yw ffurflen gais yn cynnwys gwybodaeth ffug. Oni nodir yn wahanol, mae pob eiddo rhent yn cael ei osod am dymor o chwe mis o dan denantiaeth sicr. Os bydd y Landlord, ar ddiwedd y denantiaeth, yn cytuno i adnewyddu'r denantiaeth, cynigir Tenantiaeth Shorthold Sicr arall.

DEDDFWRIAETH
Mae Town and Country yn cadarnhau eu bod yn cadw at holl ofynion Deddf Ffioedd Tenantiaid 2019 ar gyfer Lloegr a Deddf Cartrefi Rhentu (Ffioedd ac ati) 2019 yng Nghymru. Mae'r ddeddfwriaeth yn ymwneud â lleoliad yr eiddo nid yr Asiant.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Town and Country ar 01244 830000 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.or.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH5 4FJ
  • Cod Post: CH5 4FJ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£700 £600 £600

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English