18 Bryn Coch, Wrecsam

  • Shared Equity

Fflat Llawr Cyntaf 2 Ystafell Wely

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 25.12.20 at 23:45

Fflat llawr cyntaf 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti

Fflat llawr 1af a mewn datblygiad dymunol iawn ar ochr ddeheuol Wrecsam ac o fewn pellter cerdded i Ysbyty Maelor a dewis o archfarchnadoedd.
Mae'r eiddo, a adeiladwyd yn 2010, yn cynnwys cyntedd, dwy ystafell wely, ystafell ymolchi ac ystafell fyw cynllun agored a chegin gyda bar brecwast. Mae gan Ystafell Wely 1, gydag agwedd agored o balconi Juliet, wardrob adeiledig a digon o le ar gyfer gwely dwbl. Mae Ystafell Wely 2 yn ystafell sydd wedi'i chyfrannu'n ymarferol ar gyfer un gwely neu got. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys baddon maint llawn gyda chawod integredig drosodd, yn ogystal â basn ymolchi a WC agos. Mae'r cyntedd mawr yn cynnwys dau gwpwrdd storio. Mae'r ystafell fyw, gyda ffenestri ar ddwy agwedd, hefyd yn agor ar balconi Juliet ac mae gan y gegin gypyrddau a gweithle yn hael yn ogystal â rhewgell oergelloedd integredig, ffwrn, hob nwy a golchwr/sychwr. Mae'r boeler combi wedi'i osod ar y wal yn gwasanaethau'r gwres canolog ac yn darparu dŵr poeth diderfyn ar bwysau o'r prif ran. Mae'r holl garpedi a chrwydi llawr wedi'u cynnwys. Y tu allan mae storfa sbwriel gymunedol a mannau parcio ac ymwelwyr wedi'u neilltuo

Pris Fforddiadwy: £75,000

Deiliadaeth yr eiddo yw Lesddaliad gyda 115 yn weddill.

Tâl Gwasanaeth:£104.00 y mis ar Les yn £201.00 y flwyddyn.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyliaeth Lleol

Blaenoriaeth 1: 04/09/2020 - 02/10/2020
• Wedi byw neu wedi cael cysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am flwyddyn cyn y dyddiad cwblhau , neu
• Bod mewn cyflogaeth amser llawn barhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu
• Wedi byw o'r blaen ac wedi cael cysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod parhaus o 5 mlynedd.

Blaenoriaeth 2: 03/10/2020 - 31/10/2020
• Fel uchod ond gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, Brychdyn Newydd a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 a 4: 01/11/2020 - 25/12/2020
• Os nad oes digon o ymgeiswyr o Flaenoriaeth 1 neu 2 byddwn yn ystyried personau cymwys o Wardiau Tref Wrecsam, acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.
• Os na ellir nodi unrhyw berson cymwys fel y nodir uchod, yna bydd unrhyw berson y mae angen Tai Fforddiadwy arnynt yn cael ei drin fel Person Cymhwysol.

Rhaid i ymgeiswyr gofrestru gyda Tai Teg i wneud cais am eiddo a'n nod yw asesu'r cais sydd ar gofrestr Tai Teg o fewn 5 diwrnod gwaith

Bydd angen ffi asesu o £75.00 arnom i dalu am ein costau gweinyddu ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn dal yr eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Nid yw'r ffi hon yn cael ei had-dalu.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 3DN
  • Cod Post: LL11 3DN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£107,142 £75,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English