Cyfryngau Cymdeithasol

17 Whitley Drive, Brychdyn

  • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft 5 Person

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Eiddo ar gael drwy Gŵp Cynefin

Cynllun Rhan Ecwiti Pris Fforddiadwy 70% am £130,000

Angen blaendal 5%

Tŷ par tair llofft

I ddatgan diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605,

neu i drefnu ymweliad dilynwch y linc isod

https://www.rightmove.co.uk/pr...

Codi'r ffi asesu o £75.00

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

BLAENORIAETH 1 - 20/08/2018 - 15/10/2018

a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu

c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 16/10/2018 - 10/12/2018

e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Broughton, Chester CH4 0TL, UK
  • Cod Post: CH4 0TL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,00 £130,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English