16 Catherall Avenue, Bwcle

  • Shared Equity

Tŷ Par 2 Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 02.11.20 at 23:45

Tŷ Par 2 Lofft ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti gyda Grwp Cynefin.

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd mynediad gyda chwpwrdd cyfleustodau a chypyrddau storio a grisiau sy'n arwain i fyny'r grisiau, cegin, toiled i lawr y grisiau, lolfa/ystafell fwyta a dwy ystafell wely ddwbl i fyny'r grisiau; y ddau gyda en-suites. Mae gardd flaen fach a gardd gefn gyda mynediad allanol o amgylch ochr yr eiddo a thrwy ddrysau Ffrengig dwbl oddi ar yr ystafell fyw. Mae parcio oddi ar y ffordd ar gyfer dau gerbyd. Cynigir lloriau a charpedi i'r eiddo drwyddo draw ac mae'n dod â ffibr i'r safle sydd wedi'i ffitio, ffenestri gwydr dwbl UPVC a drysau a gwres canolog nwy ym mhob rhan o'r eiddo.

Pris Fforddiadwy: £108,500

Deiliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyliaeth Lleol

Bl 1:- 07/09/2020 – 02/11/2020
Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio yn ddi-dor yn Nhref Bwcle am 3 blynedd, neu ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol cryf neu pherthynas agos yn byw yn Nhref yr Wyddgrug, sydd wedi bod yn byw yn Nhref yr Wyddgrug am o leiaf dair blynedd yn ddi-dor * Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wyrion.

Mae cymuned Bwcle yn cynnwys wardiau Buckley Bistre West, Buckley Bistre East Buckley Mountain and Buckley Pentrobin.

Priority 2 :- 03/11/2020 – 01/12/2020
Meini prawf fel uchod, ond yn agor i gymunedau cyfagos Northop, Northop Hall, Ewloe, Pen y ffordd,, Leeswood, Argoed and, New Brighton

Blaenoriaeth 3: 01/12/2020 – 29/12/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), a 2) mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir y Fflint gyfan. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei leihau i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4: 28/12/2020
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn 1), 2) 3, mae'r meini prawf preswyl lleol yn cael eu hagor i Fwrdeistref Sirol Fflint gyfan, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a rhaid lleihau'r cyfnod cymhwyso ymhellach i 2 flynedd a wedi'i leihau ymhellach i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint:
Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 3DA
  • Cod Post: CH7 3DA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£155,000 £108,500 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English