16, 17, 24, 25, 26 & 27 Bryn Tŵr, Rhuddlan

  • Rent To Own

6 x Ty Pâr 3 Lofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.11.20 at 23:45

6 x Ty Pâr 3 Lofft 4 Person ar gael ar y Cynllun Rhent i Brynu gyda Grŵp Cynefin.

Tŷ pâr modern gyda mannau byw cynllun agored, 3 ystafell wely a pharcio wedi'i neilltuo.

Rhent Misol: £763.05

Gweler isod am feini prawf preswylio lleol

Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac ennill dros £38,000 (Incwm Cartref) y flwyddyn a rhaid iddynt beidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael morgais.

  • cewch gyfle i brynu'r cartref rydych yn ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref
  • byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau a gallwch dderbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os oes un) yn ystod y cyfnod o amser yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.
  • bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Cliciwch ar y linc am fwy o fanylion am y cynllun: https://taiteg.org.uk/cy/schem...

Yn barod i osod: Ebrill - Mehefin 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL18 5JB
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£189,995 £763.05 £763.05

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English