15 Whitley Drive, Brychdyn

  • Shared Equity

Tŷ 3 Llofft Ar Wahan

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.19

Eiddo 3 llofft ar gael drwy Gŵp Cynefin drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti Pris Fforddiadwy 70% am £140,000

Angen blaendal 5%

Daliadaeth yr eiddo yw Prydlesol

I ddatgan diddordeb, neu i drefnu ymweliad a’r eiddo cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Mae'r eiddo wedi ei hysbysu ar rightmove hefyd:

. https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hfLhP-0000dD-6I&i=57e1b682&c=UafO9kVU1T3gl3hhcJHDZ_TfLmJlvI_pSC6xA4PZg7rgkUERyBJDAVTHjBeNn323IamoZc35V3LSYUqg1h7gz7o784ZqFQBzLlincaWK-u5ZPfSrHEwJ5H54E_EkT1ynWMUgwn3lyppGxLVdaA78BoSLXuSE5Y7k48iSqH-QCVXHCh_CavMMHCr9cxn9C_TTRdGHuVKobTwv2U4A1gZaCYgkzYZnn9xPCBfSI-xasqb85OxssqDTkYd4ZwBmiwncPXeAGW8UQuqQgXLOnXQ4rQnh_3Jba-9jIwdM54pwBW8

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

BLAENORIAETH 1 - 05/06/2019 - 31/07/2019
a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).
b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu
c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).
d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 01/08/2019 - 25/09/2019
e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0LT
  • Cod Post: CH4 0LT
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£200,000 £140,000 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English