Cyfryngau Cymdeithasol

15 Wheatley Court, Buckley

  • Rent To Own

Cyfle gwych i gael eiddo 3 ystafell wely drwy’r cynllun rhentu i berchnogi yn Wheatley Court, Buckley

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 19.12.18

Tŷ 3 ystafell wely yn Wheatley Court, Bwcle.

Open Market Price: £180,000

Rhent misol o £735.00 a Thâl Gwasanaeth o £5.00

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £33,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Landlord: Pennaf http://www.pennafgroup.co.uk/

Codi'r ffi asesu o £75.00

Ni ddylai'r rhent fod yn fwy na 30% o incwm net misol eich cartref.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH7 2DN
  • Cod Post: CH7 2DN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£180,000 Monthly Rent & Service Charge £740

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English