15 Tara Street, Caergybi, LL65 2AR

  • Homebuy

Eiddo teras, dwy lofft .

Cynllun Prynu Cartref ail-werthiant, 30-40% rhan ecwiti ar gael yn amodol ar asesiad ariannol.

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.21 at 17:00

Eiddo deiniadol, canol teras wedi ei foderneiddio'n sylweddol yn ddiweddar.

Ystafell fyw fawr gyda ffenestr bae a lle tan gwreiddiol.

Ystafell fwyta cynllun agored a chegin wedi ei ffitio.

Ystafell ymolchi teulu newydd gyde teils o'r llawr i'r to.

Dwy ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Ffenestri dwbl UPVC drwy'r eiddo a gwres canolog nwy, gyda boiler newydd wedi ei osod yn y ddwy flynedd diwethaf.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu asesu yn unol a chanllawiau y cynllun prynu cartref.

https://taiteg.org.uk/schemes

Bydd rhaid cael 5 mlynedd o gyswllt lleol i Ynys Mon er mwyn ymgeisio.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 15 Tara Street, Holyhead, UK
  • Cod Post: LL65 2AR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£110,000 30% - £77,000 40% - £66,000 5% minimum

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English