15 Llys Marina, Ffordd Bangor,Y Felinheli

  • Shared Equity
  • Discounted S106 Properties

Ail-werthiant

Fflat, un llofft ar werth drwy'r cynllun rhan ecwiti ac A106 ar ddisgownt gyda Cyngor Gwynedd.

  • Gwynedd
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Mae'r eiddo'n elwa o gynllun byw agored, gyda ystafell fyw a chegin yn un, (mae'r gegin yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a stof), un ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi.

Yn gynwysiedig, mae carpedi a lloriau, gwres canolog nwy, ffenestri UPVC a drysau tan.

Tu allan, mae ardal parcio ar gyfer yr eiddo.

Eiddo perffaith ar gyfer person sengl neu gwpl gyda golygfeydd hyfryd o'r marina.

Tal gwasanaeth - oddeutu £1,547 y flwyddyn.

Rhent tir - £150.

997 o flynyddoedd ar ol ar y les.

Band treth cyngor - B

Meini prawf preswylio lleol

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer tai fforddiadwy, gan roi blaenoriaeth i:

Blaenoriaeth 1 - 28/01/2021 - 25/03/2021

(i) preswylydd sydd wedi byw neu weithio yn ardal Cyngor Cymuned Felinheli neu Gynghorau Cymuned yn union gyfagos am 5 mlynedd yn ddi-dor.

(ii) preswylydd sydd yn byw neu weithio tu allan i'r ardal ond sydd wedi byw yn y gymuned yn y gorffennol am 5 mlynedd neu fwy.

(iii) person sydd wedi byw tu allan i'r ardal ond sydd wedi byw yn yr ardal yn y gorffennol am gyfnod o 5 mlynedd gan gynnwys cyfnod parhaus o 3 blynedd neu fwy o fewn cyfnod o 20 mlynedd.

Blaenoriaeth 2 - 26/03/2021 - 21/05/2021

(i) preswylydd sydd wedi byw neu weithio o fewn Gwynedd am gyfnod o 5 mlynedd neu fwy cyn gwneud y cais.

(ii) person sydd yn byw tu allan i Wynedd ar hyn o bryd, ond sydd wedi byw o fewn y Sir am gyfnod o 5 mlynedd yn y gorffennol.

(iii) person sydd yn byw tu allan i'r Sir ond sydd wedi byw yno am gyfanswm o 5 mlynedd gan gynnwys cyfnod parhaus o 3 blynedd neu fwy o fewn cyfnod o 20 mlynedd.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Ll56 4JW
  • Cod Post: LL56 4JW
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£126,500 5% - 20% dibynu ar y benthycwyr

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English