15,16,19 Stad Cae Serri, Caergybi, LL65 1BX

  • Discounted S106 Properties

3x eiddo 2 lofft ar gael drwy'r Cynllun Adran 106 ar Ddisgownt gyda AMP Construction and Groundworks Ltd.

  • Ynys Môn
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Dyma gyfle i brynu eiddo newydd 2 lofft yn Stad Cae Serri, Caergybi.

Mae'r eiddo i gyd yn elwa o gynllun byw agored, ystafell gotiau, cegin integredig wedi'i ffitio, gorchudd llawr drwy'r eiddo, ffenestri a drws gwydr dwbl.

Tu allan mae gardd ac ardal patio gyda ffens, ac ardal parcio ar gyfer pob eiddo.

Gweler isod am feini prawf preswylio lleol

Mae ' person lleol ' yn cael ei ddiffinio yn y polisi fel rhywun sydd wedi cael ei unig neu ei (ch) gartref neu ei le gwaith o fewn Ynys Môn am 5 mlynedd neu fwy (gellir gwneud y cyfnod o 5 mlynedd yn rhannol drwy fyw ac yn rhannol drwy weithio yn Ynys Môn.)

Bydd angen £75.00 ffi asesu arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi wrth i ni gynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hwn.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 1BX
  • Cod Post: LL65 1BX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£130,000 £104,000 5% - 20% dibynnu ar y benthyciwr

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English