Cyfryngau Cymdeithasol

14 Rhodfa Coed Teg, Gwersyllt,

Fflat ail lawr 2 Lofft 3 Person

Rhent misol (cynnwys tâl gwasanaeth) £484.07

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.01.19

Mae’r fflat yn cynnwys ystafell fyw/ cegin, 2 lofft, ymolchfa a 2 fan parcio wedi eu neilltuo.

Ardal parcio wedi ei neilltuo

Gwres canolog nwy

Ffenestri dwbl UPVC

Cyntedd Cymunedol :

Blychau llythyrau a grisiau i’r llawr cyntaf

Ystafell Fyw / Cegin

Ystod o unedau cegin gyda phopty a hob integredig; gwagle ar gyfer peiriant golchi ag oergell/rhewgell; llawr feinyl. Pwynt teledu a ffon yn yr ardal ystafell fyw. Juliett balcony.

Llofft 1 : (dwbwl)

Llofft 2: (sengl) rheiddiadyr.

Ymolchfa:

Swît tri darn yn cynnwys bath gyda cawod, toiled a basn ymolchi.

Codi'r ffi asesu o £75.00 a ffi gwiriad credyd o £30 y person

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 14 Rhodfa Coed Teg, Gwersyllt, Wrexham LL11 4DE, UK
  • Cod Post: LL11 4DE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £484.07 £484.07

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English