14 Rhodfa Coed Teg, Gwersyllt,

Fflat ail lawr 2 Lofft 3 Person

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.22 at 23:45

Fflat ail lawr 2 Lofft 3 Person ar gael ar y cynllun Rhent Canoraddol drwy Grŵp Cynefin.

Rhent Misol £478.53 & Tal Gwasanaeth: £58.74

Mae’r fflat yn cynnwys ystafell fyw/ cegin, 2 lofft, ymolchfa a 2 fan parcio wedi eu neilltuo. Ardal parcio wedi ei neilltuo, Gwres canolog nwy & Ffenestri dwbl UPVC

Cyntedd Cymunedol :

Blychau llythyrau a grisiau i’r llawr cyntaf

Ystafell Fyw / Cegin

Ystod o unedau cegin gyda phopty a hob integredig; gwagle ar gyfer peiriant golchi ag oergell/rhewgell; llawr feinyl. Pwynt teledu a ffon yn yr ardal ystafell fyw. Juliett balcony.

Llofft 1 : (dwbwl)

Llofft 2: (sengl) rheiddiadyr.

Ymolchfa:

Swît tri darn yn cynnwys bath gyda cawod, toiled a basn ymolchi.

Cyntedd Cymunedol :

Blychau llythyrau a grisiau i’r llawr cyntaf

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Gwersyllt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn gweithio dros 30 awr yr wythnos yn Ngwersyllt am 6 mis, neu wedi byw yno yn flaenorol am gyfnod o 5 mlynedd, neu gyda teulu agos sydd wedi byw yn Ngwersyllt am dros 5 mlynedd.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Gwersyllt, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymedau Llay, Gresford, Acton, Rhosddu, Broughton, Brymbo and Offa, Coedpoeth, New Broughton, Brynffynnon, Grosvenor ag Esclusham cyn agor allan i Sir Wrecsam.

Tra mae’r denantiaeth yn Denantiaeth Aswiriedig Byrlys 6 mis, mi fydd wedyn yn parhau ar sail misol, Cyn belled a cedwir at dermau’r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn un tymor hir.

Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr.

Os am unrhyw reswm y byddwch yn methu eich gwiriad credyd, efallai y bydd angen i chi ddarparu Gwarantwr i ni, a fydd wedyn yn gorfod cwblhau gwirid credyd.

Barod i'w osod: Mawrth 2022

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 32 Fairwood Dr, Gwersyllt, Wrexham LL11 4DE, UK
  • Cod Post: LL11 4DE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £537.27 £537.27

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English