14 Lon y Dryw, Belgrano, Abergle

  • Shared Ownership

Ty Par 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 08.01.20

Eiddo 2 ystafell wely ar werth trwy Dai Gogledd Cymru trwy Gynllun Rhanberchnogaeth.

Pris Fforddiadwy 40% yn £49,200 gyda Rhent wythnosol o £40.71

Blaendal o 5%

Cyfaddawd eiddo porth mynediad, ystafell fyw (3.04 x 4.3 m) Cegin (2.4 x 1.02m) Ystafell Wely 1 (4.05 x 3.07m) ystafell wely 2 (4.08 x 2.49m) mae'r ystafell wely hon yn cynnwys ciwbicl cawod, Ystafell Ymolchi gyda 3 darn gwyn cawod ystafell ymolchi a thrydan

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn byw neu weithio yn Cyngor Conwy am 5 mlynedd.

Mae deiliadaeth yr eiddo yn Prydles / Rhanberchnogaeth

I gofrestru diddordeb neu i drefnu gwylio, cysylltwch â Thai Gogledd Cymru ar 01492 572727

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 9XZ
  • Cod Post: LL22 9XZ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£123,000 £49,200 a rhent wythnosol £40.71 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English