Cyfryngau Cymdeithasol

14 Bryn y Gelli, Brynsiencyn, Ynys Môn

  • Homebuy

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 3 ystafell wely mewn cul-de-sac ym mhentref Brynsiencyn ar Ynys Môn ar gynllun Prynu Cartref drwy Clwyd Alyn.

Mae’r eiddo yn cynnig cyntedd, ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta gyda’r offer llawn, cawod i lawr grisiau, ystafell ymolchi fodern a 3 ystafell wely. O’i flaen

Mae parcio i ddau gar a gerddi o’i flaen a thu ôl iddo.

Pris Fforddiadwy £125,000

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Clwyd Alyn ar 0800 183 5757

Bydd ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Bryn Y Gelli, Brynsiencyn, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6RB, UK
  • Cod Post: LL61 6RB
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£125,000

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English