14 Bryn Coch, Wrexham

  • Discounted S106 Properties

Fflat 1 llofft ar gael ar y cynllun A106

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Fflat 1 llofft ar gael ar y cynllun A106

Blaenoriaeth 1: 29/03/2022 - 26/04/2022 -

• Wedi byw neu fod â chysylltiad teulu agos yn Ward Brynffynnon am flwyddyn cyn y dyddiad cwblhau , neu

• Bod mewn gwaith llawn amser parhaol (o leiaf 30 awr yr wythnos) yn Ward Brynffynnon am 6 mis cyn y dyddiad cwblhau, neu

• Wedi byw o'r blaen a bod ganddynt gysylltiad teuluol agos yn Ward Brynffynnon am gyfnod parhaus o 5 mlynedd.

Blaenoriaeth 2: 27/04/2022 - 25/05/2022 -

• Fel uchod ond gan gynnwys ardal Gymunedol Esclusham, Offa, Grosvenor, Brychdyn Newydd a Choedpoeth.

Blaenoriaeth 3 & 4: 26/05/2022 - 23/06/2022 -

• Os nad oes digon o ymgeiswyr o Flaenoriaeth 1 neu 2 byddwn yn ystyried pobl gymwys o Wardiau Tref Wrecsam yn Acton, Parc Borras, Erddig, Garden Village, Hermitage, Little Acton, Maesydre, Queensway, Rhosnesni, Smithfield, Stannsty, Whitegate a Wynnstay.

• Os na ellir cael unrhyw berson cymwys fel y nodir uchod, yna bydd unrhyw berson y mae angen Tai Fforddiadwy arno yn cael ei drin fel Person Cymwys.

134 mlynedd o brydles ar ôl

Rhent Tir: £100.65 ddwywaith y flwyddyn

Tâl Gwasanaeth: £92 y mis

Pris y Farchnad Agored - £100,000

Pris Fforddiadwy - £70,000

Band Treth y Cyngor - B

Rydym yn cadw'r hawl i ddod a'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir digon o ymgeiswyr.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Bryn Coch, Wrexham LL11 3DN, UK
  • Cod Post: LL11 3DN
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£100,000 £70,000 lleiafswm 5% blaendal

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English