121 Lamberton Drive, Brymbo

  • Shared Equity

Fflat llawr Cyntaf Dwy Ystafell Wely

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely ar gael ar y cynllun ecwiti drwy Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo yn cynnwys y gegin, ysfafell fyw / fwyta, 2 ystafell wely, un ystafell ymolchi en-suiteac unystfell ymolch teuluol.

70% pris fforddiadwy £63,000

Mae deiliadaeth yr eiddo yn brydles: 90 mlynedd yn weddill gyda £101 y flwyddyn ar gyfer rhent tir a £48.48 y mis yn dâl gwasanaeth.

Blaenoriaeth 1 a) – from 17/02/2021 - 14/04/2021

1. wedi byw yn ardaloedd cymunedol Brychdyn a Choedpoeth am gyfnod parhaus o flwyddyn yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo; Neu

2. mewn cyflogaeth llawn amser barhaol heb fod yn llai na thri deg awr yr wythnos o fewn ardaloedd Cymuned Brychdyn a Choedpoeth, a'i bod wedi bod mewn cyflogaeth o'r fath am gyfnod o chwe mis yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo; Neu

3. wedi bod yn byw yn ardaloedd Cymuned Brychdyn a Choedpoeth neu wedi bod mewn gwaith llawn amser parhaus fel y disgrifiwyd uchod am gyfnod parhaus o bum mlynedd; neu sydd â chysylltiad lleol cryf, oherwydd bod perthynas agos yn preswylio yn y cymunedau a enwir am un flwyddyn (perthynas agos – priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn).

Mae ardal Cymuned Brychdyn a Choed-poeth yn cynnwys wardiau Brymbo, Bryn Cefn, Coedpoeth, Gwenfro, y Mwynglawdd a Brychdwn newydd

Blaenoriaeth 2 b) – from 15/04/2021 - 13/05/2021

Os na fydd unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi, cymwysterau fel y nodir yn 1), 2) a 3) Mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i holl Sir Wrecsam.

Blaenoriaeth 3 c) – from 14/05/2021 - 09/06/2021

Os na fydd unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi â chysylltiad â Sir Wrecsam, yna bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i unrhyw un arall yr ystyrir bod angen tai fforddiadwy arnynt.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 5FQ
  • Cod Post: LL11 5FQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£90,000 £63,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English