12 Nant Eirias, 126 Abergele Road, Bae Colwyn

Fflat 2 Llofft 3 Person

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 15.02.20

Fflat 2 Ystafell Wely 3 Person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda Tai Gogledd Cymru.

Blaen dal: £456.39 Rhent Misol - £456.39 gyda Tal Gwasanaeth i'w Gadarnhau.

Cegin ac ystafell ymolchi wedi'i ffitio'n llawn

Lle parcio dynodedig a storfa beics

Meini Prawf Preswylio: Yn byw neu gweithio yn Sir Conwy

Dim anifeilaid

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Barod i'w osod: Chwefror 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL30 1TA
  • Cod Post: LL30 1TA
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£456.39 £456.39

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English