12 Maes Sarn Wen, Four Crosses, Llanymynech

  • Shared Ownership

Tŷ Pâr 3 Llofft

  • Powys
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 2 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhanberchnogaeth.

Ar y llawr gwaelod, mae ystafell fyw sy'n agor i mewn ystafell fwyta'r gegin. Drysau Ffrengig o'r ystafell fwyta arwain allan i'r patio a'r ardd y tu hwnt. Mae yna hefyd a cwpwrdd storio ac ystafell gotiau. I'r llawr cyntaf mae dwy ystafell wely, mae gan y brif ystafell wely fudd o ystafell ymolchi ensuite. Mae yna hefyd ystafell ymolchi deuluol. Gwres canolog Nwy. Cynigir yr eiddo hwn gyda charpedi a lloriau drwyddi draw. Gerddi yn y tu blaen a'r cefn. Gyda man parcio ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

https://youtu.be/NYX64gwBRq4

Pris y Farchnad Agored: £182,999

Rhanberchnogaeth rhwng 50% £91,500 Rhent £3,340 y flwyddyn a 45% £82,350 Rhent £3,674 y flwyddyn

Deliaeth yr eiddo yw Prydles gyda 125 mlynedd. Rhent Tir: £100.00 y flwyddyn

Meini Prawf Cysylltiad Lleol:

Wedi byw, gwirfoddoli yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am gyfnod o 12 mis o leiaf ar adeg y ceisiadau, NEU

Wedi byw yn flaenorol yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am gyfnod o 3 blynedd o leiaf ac yn dymuno byw yno NEU

Mae cynnig cadarn o gyflogaeth yng nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley neu ar hyn o bryd mae'n cael ei gyflogi yng nghymuned leol NEU

Perthnasau agos sydd wedi byw yng Nghymuned Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley am y 5 mlynedd ddiwethaf yn barhaus NEU

I ddarparu gofal amser llawn i breswylydd yng Nghymuned Leol Llandrinio ac Arddleen, Llandysilio, Llansantffraid, Meifod, Guilsfield, Y Trallwng, Trewern, Bausley gyda Criggion Melverley

AC

Nid yw'r Deiliad arfaethedig yn gallu fforddio tai marchnad fel yr aseswyd gan y Cyngor neu ar ei ran trwy'r broses Tai Teg ac mae'n seiliedig ar dystiolaeth a gyflwynwyd gan y Deiliad arfaethedig. Yn barod: Gorffennaf 2021

Bydd angen ffi asesu o £75.00 arnom i dalu ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn dal yr eiddo i chi tra byddwn yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: SY22 6NT
  • Cod Post: SY22 6NT
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£182,999 From £82,350 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English