12 Jacobean Way, Buckley, Flintshire

  • Shared Equity

Tŷ terras 3 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ terras 3 ystafell wely ar gael ar y cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo yn cynnwys ystafell fyw, cegin, toiled lawr grisiau, 3 ystafell wely, en-suite ac ystafell ymolchi.

Gwres canolog nw

Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

Mae’r eiddo yn cynnwys carped/gorchudd llawr ymhob ystafell

Gerddi yn y tu blaen a’r cefn

Ardal parcio wedi ei neilltuo i 2 gar.

Lloft 1: (3.26 x 2.98)

Lloft 2: (3.48 x 2.98)

Lloft 3: (3.48 x 1.99)

EPC - wedi atodi

Band Treth y Cyngor - D

Freehold

Pris Marchnad Agored - £200,000

70% Pris Fforddiadwy - £140,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Bydd cysylltiad lleol yn cael ei ystyried fel a ganlyn:

Blaenoriaeth 1: 27/10/2023 - 22/12/2023
Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Bwcle, neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 23/12/2023 - 20/01/2024
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i'r cymunedau cyfagos.

Blaenoriaeth 3 - 021/01/2024 - 18/02/2024
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd.

Blaenoriaeth 4 - 16/02/2024
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

Mae ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 12 Jacobean Way, Buckley, Flintshire CH7 2EU, UK
  • Cod Post: CH7 3GF
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£200,000 £140,000 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English