Cyfryngau Cymdeithasol

12 & 14 Rhodfa Caradog, Oakenholt

  • Rent To Own

2 x Tŷ Par 3 Llofft drwy’r Cynllun Rhentu i Brynu

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.19

2 x Tŷ Par 3 llofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhentu i'w Brynu.

Pris Farchnad Agored: £168,000

Rhent misol o £670.00

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £30,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Treth y Cyngor: Band D

Barod i'w osod Ionawr 2109

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1:- 20/11/2018
Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Ward Fflint Oakenholt, neu fod â chysylltiad lleol cryf i'r Ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wŷr neu wyres sy'n byw yn y Ward ac sydd wedi bod yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 (Ar ôl 4 wythnos)
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Gyngor Tref y Fflint. ee wardiau'r Fflint Castell, Fflint Trelawny a Fflint Coleshill

Blaenoriaeth 3 (Ar ôl 4 wythnos)
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 yna bydd y meini prawf yn ymestyn 1 a 2 i Sir y Fflint i gyd.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FL
  • Cod Post: CH6 5FL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£168,000 £670.00 Rhent Misol £670

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English