113 Lamberton Drive, Brymbo

  • Shared Equity

Fflat llawr gwaelod dwy ystafell wely

  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr gwaelod dwy ystafell wely ar gael ar y cynllun ecwiti drwy Grŵp Cynefin.

Mae'r eiddo yn cynnwys y gegin, ysfafell fyw / fwyta, 2 ystafell wely, un ystafell ymolchi en-suiteac unystfell ymolch teuluol.

70% pris fforddiadwy £61,600

Mae deiliadaeth yr eiddo yn brydles: 90 mlynedd yn weddill gyda £105 y flwyddyn ar gyfer rhent tir a £58.77 y mis yn dâl gwasanaeth.

Blaenoriaeth 1 a) – from 29/07/2020 - 23/09/2020

1. wedi byw yn ardaloedd cymunedol Brychdyn a Choedpoeth am gyfnod parhaus o flwyddyn yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo; Neu

2. mewn cyflogaeth llawn amser barhaol heb fod yn llai na thri deg awr yr wythnos o fewn ardaloedd Cymuned Brychdyn a Choedpoeth, a'i bod wedi bod mewn cyflogaeth o'r fath am gyfnod o chwe mis yn union cyn meddiannaeth arfaethedig yr eiddo; Neu

3. wedi bod yn byw yn ardaloedd Cymuned Brychdyn a Choedpoeth neu wedi bod mewn gwaith llawn amser parhaus fel y disgrifiwyd uchod am gyfnod parhaus o bum mlynedd; neu sydd â chysylltiad lleol cryf, oherwydd bod perthynas agos yn preswylio yn y cymunedau a enwir am un flwyddyn (perthynas agos – priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn).

Mae ardal Cymuned Brychdyn a Choed-poeth yn cynnwys wardiau Brymbo, Bryn Cefn, Coedpoeth, Gwenfro, y Mwynglawdd a Brychdwn newydd

Blaenoriaeth 2 b) – from 24/09/2020 - 21/10/2020

Os na fydd unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi, cymwysterau fel y nodir yn 1), 2) a 3) Mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i holl Sir Wrecsam.

Blaenoriaeth 3 c) – from 22/10/2020 - 18/11/2020

Os na fydd unrhyw brynwr arfaethedig yn cael ei nodi â chysylltiad â Sir Wrecsam, yna bydd y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i unrhyw un arall yr ystyrir bod angen tai fforddiadwy arnynt.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 5FQ
  • Cod Post: LL11 5FQ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£88,000 £66,500 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English